Về Chúng Tôi

Tổ chức Love Of Vietnam Expressed, Inc. (L.O.V.E.) là một tổ chức Cơ Đốc với sứ mệnh phục vụ/cứu trợ xã hội. Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ về thuộc linh, thuộc thể và tinh thần cho trẻ mồ côi, trẻ em nghèo khó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình của các em, cũng như sinh viên đại học/cao đẳng và người già neo đơn ở miền Trung Việt Nam.

Chúng tôi đang đem đến sự giúp đỡ cho hơn 300 trẻ em thông qua các khoản bảo trợ và học bổng. Những khoản này sẽ hỗ trợ học phí, sách vở, bút, quần áo và thực phẩm. Hầu hết các em đang học tiểu học và xuất thân từ những gia đình rất nghèo. Các em được giới thiệu với L.O.V.E. thông qua trường học, SCP (Chương Trình Bảo Trợ Trẻ Em Đường Phố), chính quyền và nhà thờ địa phương. Mỗi đứa trẻ đều được đánh giá về sức khỏe, sự chuyên cần, hành vi và sự nỗ lực.

Chúng tôi phục vụ các gia đình tại khu vực Thăng Bình, Đại Lộc, Thanh Quýt, Hội An của tỉnh Quảng Nam và tất cả các Quận, Huyện của Đà Nẵng, cùng các nơi khác nếu cần.

Để tưởng nhớ Người sáng lập của chúng tôi, Ông Reggie Coward, 1938 - 2021

Letter from L.O.V.E.'s President

“With the passing of our founder and first president, Reggie Coward, I have become the President of LOVE. Many of you were very close to Reggie and understand his love and devotion to Jesus, his Church, and the people of Vietnam. We will miss him very much, but God's work in Vietnam goes on and the LOVE staff and I are committed to the health and growth of God's mission in Vietnam through LOVE. I have been treasurer of LOVE for 12 years and vice-president for a few years, yet until becoming President I never realized the full outreach of this great organization and the devotion of our wonderful staff. Such beauty in Vietnam and in the faces of its children, but such need. LOVE is a testament to what God can do with one servant like Reggie and all of the LOVE staff and donors who have joined in God's work these 20 years

My wife Sally and I have two adopted Vietnamese daughters and live in Virginia where I am a university professor. I am also a retired US Navy Captain. We first visited Da Nang 14 years ago when we adopted the girls. Sally has been back once. We have a heart for these children and for Jesus. It is critical that we love these children because Christ first loved us. Simply giving goods and services is not our primary mission, although a great one. Our primary mission is sharing the gospel and the love of Jesus Christ. This may sometimes look the same, but it is very different, and very special. LOVE will stand on God's Word, “Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the Father.” Col 3:17

May God Bless You and Keep You and Your Families, in Jesus' name, and thank you for visiting our website.”

Alan and Sally Brown

Khải tượng của chúng tôi: Chúng tôi muốn bày tỏ tình yêu thương của Chúa Jêsus Christ qua sự phục vụ đối với người nghèo, đem niềm hy vọng đến cho họ không chỉ trong đời này mà thôi nhưng trong cõi đời đời nữa. (Nếu chúng tôi chỉ giúp đỡ họ những vật chất trong đời này mà không giới thiệu cho họ về những phước hạnh trên Thiên đàng thì tất cả cũng chỉ là vô ích).

Sứ mệnh của chúng tôi: Tổ chức LOVE là một tổ chức từ thiện Cơ Đốc nhằm giúp đỡ đời sống tâm linh, vật chất và tinh thần của người nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật hay những trẻ đang trong tình cảnh hiểm nghèo ở miền Trung Việt Nam.

Kêu Gọi: Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Ðức Chúa Trời thể nào ở trong ngừơi ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. (1 Giăng 3:16-18)

NHÂN SỰ

L.O.V.E. rất hân hạnh giới thiệu với quý vị những người mà Chúa đã gửi đến để chung tay trong công tác phục vụ với chúng tôi trong mục vụ này. Mục vụ của chúng tôi đã phát triển rất nhiều trong những năm qua đến nỗi chúng tôi không thể chỉ dựa vào một nhân viên tình nguyện. Chúng tôi đã tuyển dụng nhân viên toàn thời gian và bán thời gian tại Việt Nam, cũng như các tình nguyện viên.

Nhấp vào biểu tượng ở trên để xem thêm về Nhân viên và Thành viên Hội đồng quản trị của chúng tôi.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Tổ chức Love Of Vietnam Expressed (L.O.V.E.) là một tổ chức Cơ Đốc với sứ mệnh phục vụ/cứu trợ xã hội. Mục vụ này bắt đầu vào năm 1981, đã phục vụ những người nhập cư Việt Nam, Campuchia và Lào ở khu vực Pensacola, Florida. L.O.V.E. được hợp nhất và thành lập tại Việt Nam vào năm 2001.


Nhấp vào biểu tượng bên trên để tìm hiểu thêm về lịch sử thành lập và bản tóm tắt các hoạt động của chúng tôi nhằm phục vụ các gia đình ở Việt Nam.

NIỀM TIN

Tổ chức Love Of Vietnam Expressed là một tổ chức cứu trợ phi lợi nhuận, phi chính phủ (NGO), lấy hình mẫu theo chi nhánh hải ngoại của Hiệp Hội Những Nhà Truyền Giáo Quốc Gia (N.A.E.) ở Wheaton, Illinois. Tổ chức Love Of Vietnam Expressed hoàn toàn đồng ý với bảy tuyên ngôn đức tin của N.A.E., rằng thân thể của Đấng Christ, được hiểu trong thời đại ngày nay, là bao gồm tất cả những người đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của cuộc đời mình, và bày tỏ kết quả của đời sống mới khi Chúa Thánh Linh ngự trong họ.

Nhấp vào biểu tượng ở trên để đọc Tuyên ngôn Đức tin của NAE, cũng như Tuyên ngôn Giáo lý của L.O.V.E.

July03-08
Chúng tôi YÊU QUÝ những vị khách!
ĐÓNG GÓP

Để xác minh tình trạng pháp lý của L.O.V.E xin tra cứu tạ Gift Givers Guide.

BẢN SAO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC VÀ THÔNG TIN TÀI CHÍNH CÓ THỂ XIN TẠI BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BANG FLORIDA BẰNG CÁCH GỌI ĐẾN SỐ MIỀN PHÍ (800-435-7352) TRONG NƯỚC (HOA KỲ), HOẶC GHÉ THĂM www.fdacs.gov. ĐĂNG KÝ KHÔNG BAO HÀM CHỨNG THỰC, PHÊ DUYỆT, HOẶC KIẾN NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ. ĐĂNG KÝ # CH13533

VNMap
Bản đồ Việt Nam
Công việc của tổ chức L.O.V.E. tập trung chủ yếu tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
GraceChurch

Nhà thờ quê hương của ông Reggie ở Pensacola, FL

Hãy đến thăm chúng tôi tại Đà Nẵng!

Hãy đi cùng gia đình hoặc một nhóm bạn. Chúng tôi sẽ giúp quý vị lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. (Di chuột qua/Nhấn)

germanlogo

Nếu bạn sống ở Châu Âu, xin vui lòng liên hệ với:
Germeinsam fuer Vietnams Kinder e.V.
www.G4Kids.de

Xin hãy cầu nguyện cho Việt Nam và cho Hội đồng quản trị cũng như các nhân viên ở Việt Nam của L.O.V.E., để Chúa hướng dẫn chúng tôi và ban cho chúng tôi sự khôn ngoan, sức mới để phục vụ hăng hái.Nguyện Thánh Linh Chúa ban đầy tình yêu và sức mạnh của Ngài trên quý vị.

Top NGO Hỗ trợ Trẻ và Gia đình 2012! Xem đánh giá về L.O.V.E tại GREAT Nonprofits