Câu chuyện của chúng tôi

Our Founder's Background:
Mr. Reggie Coward is L.O.V.E.'s Founder. He resided in Vietnam from August 2000 until July 2016, and moved back to the U.S. until his passing in September, 2021. "Mr. Reggie" was a retired mathematics teacher.  He taught math from 1960-2000.

He earned a B.A. Degree from Elon College (1960), a M.A.T. Degree from Duke University (1972), and received a M.Th. Degree from Liberty Bible College (1981), the same year he began to help in the resettlement of S. E. Asian refugees.

Reggie was saved in 1972 and directed a coffee house in Norfolk, Va. called "The Way INN", an outreach to troubled teens into drugs and gangs, until 1979, when he moved to Pensacola, FL to study at Liberty Bible College. While teaching, he also sponsored a Christian Club called Brothers And Sisters In Christ, or B.A.S.I.C.

Mr. Reggie worked with World Relief Commission in the mid-eighties finding sponsors and helping in the resettlement of many families. The goal was always to help families and children. In 1996 he was asked to start an interdenominational church and pastored until he moved to Vietnam in August, 2000.

His first trip to Vietnam was in 1998 and he returned again in 1999 providing aid to many. Aid included schooling for a deaf-mute child and help to an orphanage for mentally and emotionally handicapped in Saigon, as well as aid for the leper village, Nui San, in Nha Trang, and many street children and poor in Da Nang. The work in Da Nang included funds for another orphanage, houses for the poor, digging wells, providing heart and other operations, wheelchairs, etc.
A Message From Mr. Reggie:

I began ministering to Asians in 1973 when 2 Chinese students were placed in my math class. Soon they accepted Christ and I began my association with a Chinese church in Virginia. Then, after completing my Masters Degree in Theology in 1981, I began ministering to many boat people from Vietnam, then Cambodians and Laotians. God blessed my work. Then in 1998, I made my first mission trip to Vietnam, went again in 1999, and moved to Vietnam in 2000. During the early years, the country was very poor and the poverty was visible everywhere you looked.


Today, you will find the major cities very modern. As you ride down the streets, you no longer see the poverty because their houses have given way to roads and new buildings and the poor were relocated to other areas; yet, if you go to the back streets and alleys, they are still there, and more poor than ever. Two-digit inflation over the past few years means more poor children are forced to drop out of school and eat poorer diets.


Because of your love and support of many children, we see more and more graduating from high school and many going on to university, college or vocational school. But more than ever the children need your help. Many of you are giving support to 3, 4 or many more children. I would really encourage those of you who have only one child to take a step of faith and reach out to one more needy child this year.


SCPLogo
L.O.V.E. Begins . . .

Đầu năm 2001 LOVE chính thức được thành lập và đã tìm kiếm một đối tác Việt Nam theo như yêu cầu của luật pháp nước sở tại. LOVE đã chọn Trung tâm Bảo Trợ Trẻ Em Đường Phố Đà Nẵng (SCP) bởi nhận thấy rằng nơi đây có những con người có tấm lòng yêu thương người nghèo cách chân thành, đồng thời họ có nhiều kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giúp đỡ người nghèo kể từ năm 1991.

Họ quảng lý 5 nhà cho các em ở (nơi mà được gọi là gia đình). Mỗi gia đình gồm 30 trẻ em. Tại đây các em có một bảo mẫu, một người bố và hai cấp dưỡng chuyên lo nấu nướng , các em được yêu thương, được dạy dỗ, được cơm ăn áo mặc, có nơi ngủ nghỉ, các em được đến trường và được hướng dẫn khi làm các bài tập ở nhà. Trung tâm còn có 3 trường dạy nghề hướng nghiệp như các lớp học ban đêm, lớp học dành cho các em sống trên bãi rác và các chương trình khác. Đây là năm đầu tiên. LOVE hoạt động chính thức, xuyên suốt một năm. Chúng tôi đã cấp học bổng cho 90 em, mời 2 đoàn bác sĩ đến khám chữa bệnh miễn phí và có những hỗ trợ về y tế cũng như tài chính khác. Đây là một sự khởi đầu nhỏ nhưng cần thiết.

From 2002 to 2009: Từ năm 2002 đến nay, với sự cầu nguyện và ủng hộ tài chính từ chính nhiều người trong các bạn, LOVE đã có thể giúp được thêm nhiều trẻ em và gia đình nghèo hơn. Cũng chính trong năm này, chương trình hỗ trợ nhà trọ cho sinh viên cũng được bắt đầu. Trong năm 2008, chúng tôi có 9 nhà trọ sinh viên được nhận phụ cấp tiền thuê nhà, và cũng chăm sóc thuộc linh cho 60 sinh viên từ các vùng nông thôn quanh Đà Nẵng, Quảng Nam và các tỉnh thành khác. Sau đó số lượng nhà sinh viên được tăng lên con số 12.


Năm 2008, ngoài các chương trình học bổng, trợ giúp y tế/khẩn cấp, cơm trưa, nhà trọ sinh viên, LOVE còn nhận bảo trợ 75 em. Vì vậy LOVE rất bận rộn với việc dịch các lá thư giữa nhà bảo trợ và trẻ em. Và đã giúp đỡ xây nhà mới và cải tạo hơn 15 ngôi nhà.


Năm 2008-2009, là năm hoạt động thứ 10 trong lĩnh vực giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Nhân viên của LOVE luc đó gồm có Ông Reggie và vợ là cô Trần Thị Bảo Chi, một Cơ đốc nhân và hai nhân viên khác, đều là Cơ đốc nhân ở Đà Nẵng. Hiện tại nhân viên của LOVE đã tăng lên số lượng là 5 người. Họ đang làm việc với những trẻ em nghèo bất hạnh, những người tàn tật, đau ốm, những trẻ em vô gia cư, những người không nơi nương tựa.


Năm 2010-11, là năm hoạt động thứ 12, hiện tại chúng tôi có hơn 300 trẻ, gia đình, và sinh viên thuộc trong diện giúp đỡ của tổ chức và có 7 nhà sinh viên. Bênh cạnh đó cũng tiếp tục duy trì chương trình nha khoa và y khoa.

19feb8
2018 Merit Award Winner!

Love Of Vietnam Expressed is deeply honored to receive the Certificate of Merit given by the People’s Committee of Danang city for its excellent contributions to humanitarian and social assistance in the year 2018.

Chào mừng đến Việt Nam!


Hãy để chúng tôi giúp các bạn đến Việt Nam (Các bạn không phải trả bất cứ một chi phí nào cho chúng tôi). Chúng tôi sẽ sắp xếp để các đoàn thể, tổ chức hoặc cá nhân nào muốn đến thăm hoặc giúp đỡ. Tiền ở khách sạn từ 3-15 đô la/ một đêm (2-3 người /phòng). Khách sạn 3 sao giá từ $15, $25 đến $45 tuỳ theo mùa, loại phòng, số người ở.Thực phẩm từ 2-10 đô la/người. Xin liên hệ trước với "Contact Us" bằng e-mail để sắp xếp. Trường hợp cá nhân nào muốn ở lại 6 tháng hoặc lâu hơn cũng có thể liên hệ để chúng tôi sắp xếp cho quý vị ở tại một trong các gia đình trẻ em đường phố hoặc một nhà khách rẻ tiền hơn.