Đóng Góp

L.O.V.E. là một sứ vụ đức tin nhờ vào sự cầu nguyện và dâng hiến của quý vị.

Tùy chọn có sẵn hỗ trợ L.O.V.E.:

Note: Đóng góp bằng Ứng dụng Điện thoại, sử dụng số 919-576-0503.

Nhắp chuột vào Donate để thực hiện thanh toán bảo đảm trực tuyến:
(Quý vị sẽ vào trực tiếp trang thanh toán…xin hãy thực hiện theo những chỉ dẫn.)

ĐÓNG GÓP

Viết check thanh toán cho "Love Of Vietnam Expressed" "Love Of Vietnam Expressed, Inc."

Rồi gởi đến:

Love Of Vietnam Expressed, Inc.
c/o 406 Murphy St.
Blacksburg, VA, 24060


Xin gởi kèm địa chỉ email.

Ghi chú: Các bạn có thể cài đặt chức năng thanh toán hoá đơn tại ngân hàng để đóng góp hàng tháng cho LOVE.

Quý vị có thể đăng ký đóng góp tự động hằng tháng từ tài khoản Paypal để bảo trợ trẻ, gia đình, sinh viên hoặc nhà sinh viên; hoặc để đóng góp đều đặn vào Quỹ Chung của tổ chức (nhằm giúp trẻ chưa nhận bảo trợ hoặc hỗ trợ chương trình khác).


1. Trong trình đơn thả xuống đầu tiên, chọn số tiền quý vị muốn đóng góp hàng tháng.

2. Trong trình đơn thứ hai, chọn mục đích/chương trình chính của việc hỗ trợ.

3. Nếu quý vị đang hỗ trợ nhiều hơn một chương trình, hoặc có bất kỳ chỉ dẫn đặc biệt khác, vui lòng giải thích trong ô thứ ba, hoặc gửi email cho chúng tôi, sử dụng Đơn Liên lạc.

 

     Mức hỗ trợ

     Loại hỗ trợ

     Chỉ dẫn đặc biệt

                                                      

Khi nhắp vào nút "Đăng ký", quý vị sẽ có thể tạo một tài khoản PayPal, hoặc đăng nhập vào tài khoản hiện tại của quý vị.


Quý vị có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào thông qua tài khoản Pay Pal.
Nếu quý vị hủy đăng kí, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Lưu ý: Nếu quý vị cần một mức đóng góp khác với danh sách liệt kê ở trên, xin vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi thông qua Đơn Liên lạc.

Nhấn chuột vào đây để đọc về chính sách bảo mật của chúng tôi.

L.O.V.E., Inc. là 1 tổ chức từ thiện có đăng ký hoạt động tại Hoa Kỳ

L.O.V.E. cũng là 1 tổ chức phi chính phủ được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Để xác minh tình trạng pháp lý của L.O.V.E xin tra cứu tạ Gift Givers Guide.

BẢN SAO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC VÀ THÔNG TIN TÀI CHÍNH CÓ THỂ XIN TẠI BỘ PHẬN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BANG FLORIDA BẰNG CÁCH GỌI ĐẾN SỐ MIỀN PHÍ (800-435-7352) TRONG NƯỚC (HOA KỲ), HOẶC GHÉ THĂM www.fdacs.gov. ĐĂNG KÝ KHÔNG BAO HÀM CHỨNG THỰC, PHÊ DUYỆT, HOẶC KIẾN NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ. ĐĂNG KÝ # CH13533