Thank you for your donation.

Your transaction has been completed, and a receipt for your purchase has been sent to the email address you provided with your donation.


Donations made with a credit card will show on your statement as "LOVE, Inc."


L.O.V.E. is a faith mission and is supported solely by your prayers and donations.


Love Of Vietnam Expressed, Inc. is a registered charity in the U.S.A, and is fully tax-deductable.

L.O.V.E. is also a registered NGO (non-government organization) in Vietnam.

Cảm ơn sự đóng góp của bạn.

Bạn đã chuyển khoản thành công và chúng tôi sẽ gửi một hoá đơn đến địa chỉ thư điện tử bạn đã cung cấp.


Nếu bạn chuyển khoản bằng thẻ tín dụng, thông tin về người hưởng lợi trên bản in chi tiết từ ngân hàng sẽ là "LOVE, Inc".


L.O.V.E. là một sứ nhiệm đức tin và được ủng hộ hoàn toàn qua lời cầu nguyện và sự đóng góp tài chính của bạn.


Love Of Vietnam Expressed, Inc. là 1 tổ chức từ thiện có đăng ký tại Mỹ và đóng góp tài chính của các bạn sẽ được khấu trừ vào thuế.

L.O.V.E. cũng là 1 tổ chức phi chính phủ có đăng ký tại Việt Nam.

FLConsumerServices

To verify L.O.V.E.'s legal status, look us up in the Gift Givers Guide.

A COPY OF THE OFFICIAL REGISTRATION AND FINANCIAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM THE FL DIVISION OF CONSUMER SERVICES BY CALLING TOLL-FREE (800-435-7352) WITHIN THE STATE, OR BY VISITING www.800helpfla.com. REGISTRATION #CH13533
REGISTRATION DOES NOT IMPLY ENDORSEMENT, APPROVAL, OR RECOMMENDATION BY THE STATE.