Chia sẻ công việc của tổ chức L.O.V.E. với các tổ chức khác

... giúp chúng tôi xây dựng sự hỗ trợ cơ bản và bảo trợ, qua đó có thể giúp đỡ nhiều người hơn và chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho họ.

Cách đơn giản mà bạn có thể chia sẻ công tác của chúng tôi với bạn bè, gia đình, hội thánh, đồng nghiệp, nhóm, và các đoàn thể:

email

Thêm vào sổ tay email của bạn địa chỉ website của chúng tôi, www.loveofvn.org.

heartvietnam-logo
Tổ chức “một ngày vì L.O.V.E." cho hội thánh hoặc một nhóm nhỏ, nhằm trình bày công tác của chúng tôi, có thể sử dụng những trò chơi, vật triển lãm, và những nguồn thông tin khác để thu hút sự quan tâm của mọi người đến những nỗ lực nhằm cứu trợ người Việt Nam của chúng tôi.

Brochures are available to help you share our ministry:

Front page / Back page - jpeg version
PDF version

 

Office-Powerpoint-icon
Power Point Presentation

We have a Power Point Presentation available for your use to promote our work in Vietnam.
This is copyrighted, but freely distributed.

You can download the English language presentation here.

Note: This is a large file.

1. Choose "Open" (or save the whole file).

2. Once the program downloads and opens, open LOVEEnglish.ppt

3. Go to the top toolbar, click on "Slide Show", then "View Show".

Xem những hình ảnh của chúng tôi trên YouTube:

Kết bạn với chúng tôi trên Facebook!
www.facebook.com/loveofvnexpressed.inc

loveglobe
Viếng thăm chúng tôi ở Việt Nam
Bring a group!

Share our ministry on all your
Social Media
outlets.

Top NGO Hỗ trợ Trẻ và Gia đình 2012!

Xem đánh giá về L.O.V.E. tại GREAT Nonprofits

prayer
XIN CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM
Xin cầu nguyện cho Ông Reggie cùng gia đinh và các nhân viên tổ chức L.O.V.E. được sự khôn ngoan, dẫn dắt bởi năng quyền Đức Thánh Linh để bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho mọi người.

Quý vị có thể ủng hộ cho L.OV.E mỗi khi mua sắm tại ebay.


Tại trang charity.ebay.com, chọn L.O.V.E. là tổ chức từ thiện yêu thích của quý vị. Nếu quý vị bán hàng tại ebay, quý vị có thể chỉ định số phần trăm từ giao dịch được chuyển thẳng đến L.O.V.E.


Kích vào đây để vào trang ebay của chúng tôi.