Sponsored Children

Currently Sponsored Children
Trẻ Hiện Được Bảo Trợ

These children are currently blessed with sponsors,

Praise the Lord!

 
Description: Description: Description: Bui Bang Tam (3)

Please help us fill this space!

Xin giúp điền vào ô này!

Bảo trợ trẻ

A Ngao Bui Bang Tam Bui Pham Anh Khoa* Chung Tuyết Linh*

Sponsor a Child

Please help us fill this space!

Xin giúp điền vào ô này!

Bảo trợ trẻ

Please help us fill this space!

Xin giúp điền vào ô này!

Bảo trợ trẻ

Sponsor a Child

Sponsor a Child

Dang Ha Thuc Quyen*

Dang Hoang Long Dang Khanh Ngan

Dang Pham Thanh Van*

Dang Thi Oanh Dao*

Dang Thi Thao Vy*

Dang Thi Xuan Trang*

Dao Thi Phuong*

Description: Description: z2362606196250_b1224350815df84914e2eb036a9f7967

Dao Van Luc*

Dinh Thi Di Na Dinh Thi Hai Quyen* Dinh Thi Hanh Dinh Thi Huyen Trang

Dinh Thi My Hang

Dinh Thi Nhi

Do Anh Thuong*

Do Thi Khanh Linh*

Do Thi Minh Hoa*

 

Do Thi Thao Nguyen*

Do Thi Thu Suong*

Doan Le Thuong

Doan Thi

Tuyet My*

Dong Man Ngoc*

 

Duong Nguyen Khai Huyen* Duong Thi Bich Vy

Duong Thi Khanh My*

H’Broai  ENuol*

H’Jeska Bya

H Mal Nie

Ho Hoang Gia Bao*

Ho Nhu Truc Vy*

Ho Thi Hoai Thuong*

Ho Thi Quyen Thi

Hoang Anh Quan*

Hoang Thi Dieu Anh*

H Thieu Nie

Huynh Dong*

Huynh Hoang Nhi*

Huynh Ngoc Kim Ngan

Huynh Ngoc Thanh Hien*

Huynh Tan Bao* Huynh Thi Ngoc Tuyet Huynh Thi Phuong Uyen

Huynh Thi Thu Hien*

Huynh Thi Thuy Quyen Huynh Thi Truc Vy*

Huynh Thi Vui*

Huynh Thi Yen Nhi

Description: Description: Description: Description: \\Namphuong\e\L.O.V.E.'s Pictures\2020\11.2020\New case visit\z2195237600896_11c5b2b4c24b6341a6306fad398db71c.jpg
Huynh Trung Nghia

Huynh Van Son

Lai Minh Truc*

Le Cong Minh*

Le Duy Ngoc

Le Ha Doan Hung

Le Ho Bao Ngoc

Le Huu Ba

Le Huu Hau* Le Huu Phuoc

Le Nguyen Anh Huy

Le Nguyen

Khanh Ngan*

Le Nu Truc Linh*

Le Quynh Ngoc Diem*

Le Thanh Anh

Le Thanh Duong*

Le Thanh Nguyet Le Thi Cam Uyen

Le Thi Ha*

Le Thi Hang*

Le Thi Hong

Le Thi Kieu Oanh

Le Thi My Hien*

Le Thi Phuong Tinh*

Le Thi Quynh Oanh*

Le Thi Thanh Nga*

Le Thi Thi

Le Tran Quang Dung*

Le Van Cong Thanh*

Le Van Hai

Mai Phuong Thuy*

Mai Thi Thu Thuong*

Mai Van Truong*

Mang A Dong

Ngo Le Hoa My

Description: Description: \\Namphuong\e\L.O.V.E.'s Pictures\2020\9-2020\Visit\z2075925591822_21805b4afcef79c1eb05c24a25285580.jpg
Ngo Thi Anh Nguyet

Ngo Thi Kieu*

Ngo Thi Thao*

Ngo Van Duc Nguyen Bui Thuy Tien

Nguyen Cao Bich Nhan*

Nguyen Cong Duong*

Nguyen Dang Yen Linh*

Nguyen Dinh Cuong*

Nguyen Duc Phap

Description: Description: \\Namphuong\e\L.O.V.E.'s Pictures\2020\9-2020\Visit\z2075925630274_04d65a7d218e3656b54cd25ea3a8580c.jpg
Nguyen Hoang Minh

Nguyen Hong Son

Nguyen Huu
Quoc Hung*

Nguyen Huu Thanh Lam**

Nguyen Huynh Dang Khoa

Nguyen Huynh Minh Phuc*

Nguyen Le Phuong Vy

Nguyen Minh Han*

Nguyen Minh Hieu 

Nguyen Minh Ngoc Duyen

Nguyen Nam Van Anh*

Nguyen Ngoc Hoai Giang

Nguyen Ngoc Nhu Quynh*

Nguyen Ngoc Vang* Nguyen Nhu Hien

Please help us fill this space!

Xin giúp điền vào ô này!

Bảo trợ trẻ

Nguyen Pham Tram Anh Nguyen Phu Thien An

Nguyen Thanh Roan

Sponsor a Child

Nguyen Thi Anh Duong*

Nguyen Thi Bich Tram

Nguyen Thi Diem Ly*

Nguyen Thi Ha

Nguyen Thi Hien*

Nguyen Thi Hien Nhi*

Nguyen Thi
Hieu Thuong*

Nguyen Thi
Hong Ngoc*
Nguyen Thi Kieu Trinh

Nguyen Thi Kim Ngan

Nguyen Thi Kim Oanh

Please help us fill this space!

Xin giúp điền vào ô này!

Bảo trợ trẻ

Nguyen Thi Lan

Sponsor a Child

Nguyen Thi Minh Nguyet* Nguyen Thi Minh Nguyet

Nguyen Thi Minh Tam*

Nguyen Thi My Ha

Nguyen Thi Nga*

Nguyen Thi Nhu Y*

Nguyen Thi Phuoc An*

Nguyen Thi Quynh Nhu*

Please help us fill this space!

Xin giúp điền vào ô này!

Bảo trợ trẻ

Nguyen Thi Tat Ngoc

Nguyen Thi Thanh Hang*

Nguyen Thi Thao Uyen

Nguyen Thi Thien Nga

Sponsor a Child

Nguyen Thi Thuy Hang* Nguyen Thi Thuy Tien* Nguyen Thi Thuy Trang* Nguyen Thi Tu Yen

Nguyen Thi Tuyet* 

Nguyen Thi Xuan Anh*

Nguyen Thinh Nhat Trang Nguyen Tran Bich Tram

Nguyen Tran Thi Hoai Thuong*

Nguyen Trinh Thanh Nhan*

Please help us fill this space!

Xin giúp điền vào ô này!

Bảo trợ trẻ

Sponsor a Child

Nguyen Tuong Kiet

Nguyen Van Hieu*

Nguyen Van Linh

Nguyen Van Quang*

Nguyen Van Trung Hieu*

Nguyen Y Ngan* Ong Nhat Trung Pham Ngoc Tam Pham Nguyen Thuc Dan*
 

Pham Nguyen Cong Khang Pham Quoc Hoang Hai Pham Thanh Chau* 

Pham Thi Bich Thien*

Pham Thi Quynh Ly*

Pham Thi Ru Tit*

Pham Thi Thanh Hien*

Pham Thi Thuy Ngan*

Pham Thi

Thuy Tram*

Pham Thi Xuan Huong

Pham Tran Kieu Oanh*

Pham Vinh*

Phan Quoc Cuong

Phan Thi Hong Anh*

Phan Thi Ngoc Anh*

Phan Thi Thanh Huong*

Phan Thi Thu Trinh

Phan Trung Hau*

Phan Van

Quoc Huy

Phan Van Viet

To Minh Trung* To Thi Quynh Nhung* Tran Dinh Vinh Tinh

Tran Duy Vy*

Tran Ha Ni*

Tran Hoang Bao Phuc Tran Hoang Nguyen Huyen Tran* Tran Hoang Nguyen
 Huyen Trang

Tran Hong Loan*

Tran Le Vinh Ngoc*

Tran Le Yen Nhi*

Tran Manh Quoc*

Tran Minh Hai*

Tran Ngoc Minh Thu*

Tran Ngoc Thanh Tuyen*
  Tran Nguyen Quynh Tram Tran Phan Nhu Nguyet*

Tran Quang Minh*

Tran Quang Tue* Tran Thai Bao Han

Tran Thanh Hai*

Tran Thi Dung*

Tran Thi Hong Ngan*

Tran Thi Le Thao*

Tran Thi Thanh Nga*

Tran Thi Thanh Thao*

Tran Thi Thao Vy

Tran Thi Thu Bich* Tran Thi Thuy Tien*

Tran Thi Thuy Trang

Tran Thi Tuyet Trinh*

Tran Trinh Ngoc Lien*

Trinh Viet Nghia

Tran Van Phuong Tran Viet Vu*

Trinh Hoai Thuong Truong Anh Huy* Truong Hieu Thao Truong Nguyen Bao Han

Truong Quoc My

Description: Description: \\Namphuong\e\L.O.V.E.'s Pictures\2020\9-2020\Visit\z2075925576629_77001a38b96cac506f9d1bca8e2cdb7d.jpg

Truong Thi Minh Hau Truong Tuong Vy* Truong Xuan Lanh Van Thi Thuy Tram  

Vo Duc Tai*

Vo Nguyen Hong An Vo Thanh Duong*  

Vo Thanh Thuong*

Y Niem Kie Kdam Y Ngon

* =  Sponsored as a family or as a child needing extra assistance.

* = Đang nhận bảo trợ gia đình hoặc trẻ, cần trợ giúp thêm

 

** = Receives a scholarship / Nhận học bổng

* = Sponsorship Pending / Đang chxét

 
Back to Top

ABOUT US

APPLICATION

ARCHIVES

BUDGET

CHURCH

CONTACT US

DONATE

FAITH

FAQs

HISTORY

HOME

MISSION

NEWSLETTER

PROGRAMS

SALVATION

SHARE

SITE MAP

SPONSORSHIP

SPONSORED

STUDENT HOMES

TRANG CHỦ